Om Lilleå Marked

Lilleå Marked er en kæmpe årlig byfest i Hadsten. Det afholdes i uge 34 (august måned). Markedet bliver arrangeret af Lions Club Hadsten og blev afholdt første gang i 1978. Siden begyndelsen har der været et stort kræmmermarked, og de sidste mange år har der været tivoli og en masse underholdningsindslag på festpladsen i Lilleåparken.

Torsdag aften er der stor banko i det store telt med gode gevinster. I det store telt er der spisning og teltfest fredag aften – som regel for fulde huse. Fredag formiddag er der underholdning af klovn, karusseltur og tur med Futte for børnehavebørn og dagplejebørn. Løvehulen har åben alle dage, og der er mulighed for at købe lodder i tombolaen eller gøre et godt køb hos kræmmerne. Lørdag er der dame- og herrefrokost samt underholdning i det store telt og fest lørdag aften. Søndag fortsætter aktiviteterne på hele pladsen bl.a. med Hadsten Træf.

Overskuddet fra Lilleå Marked går til humanitære og almene formål primært i lokalområdet.

Marked i Hadsten siden 1978

En kreds af initiativrige mennesker I Lions Club Hadsten med bl.a. tidligere skattechef I Hadsten kommune, Henning Stenholt fik I 1978 ideen til at starte et marked med det formål at skaffe midler til støtte for sociale/humanitære- og almene formål, primært I lokalområdet.

Henning Stenholt var opvokset på Kjellerupegnen, hvor Hauge Marked, havde sit hjemsted og herfra havde han kendskab til mulighederne for at starte et marked, der kunne bidrage til clubbens formålsparagraf.

De første år afholdtes Lilleå Marked på dyrskuepladsen, men efterhånden som markedet udviklede sig fik man tilladelse til at også at inddrage også Lilleåparken i arrangementerne.

I dag er kræmmermarkeds aktiviteterne placeret syd for Lilleåen, der løber gennem parken, mens de festlige aktiviteter med teltfest og Tivoli er placeret på arealerne nord for åen.

I mange år blev der også udstillet og omsat smådyr på Lilleåmarkedet, men som tiden gik, blev myndighedernes krav til omsætning af smådyr for omfattende og omkostningstunge til at det kunne betale sig at holde denne aktivitet kørende. Gennem alle årene har teltfesten fredag aften altid været et fast indslag. Her har talrige kendte kunstnere med band optrådt til stor fornøjelse for publikum.

Lilleaa Marked 2013