Lilleå Marked støtter velgørende formål

Hos Lions Club Hadsten er vi stolte af vores vedvarende engagement i velgørende arbejde. Gennem de seneste år har vi haft æren af at støtte et bredt udvalg af initiativer, fra lokale kulturelle projekter til internationale humanitære kampagner. Vores bidrag strækker sig langt og når mange hjørner af samfundet, inklusive støtte til ungdomslejre, sundhedsinitiativer, og kulturelle foretagender, både herhjemme og rundt omkring i verden.

Hvert år ved Lilleå Marked har du som sponsor mulighed for at bidrage til denne kæde af godgørenhed. Når du vælger at støtte byfesten, bliver dit bidrag en del af en større indsats, der rækker ud over selve eventet. Din virksomhed får eksponering på vores hjemmeside, sociale medier, og på den traditionsrige sponsortavle ved indgangen til Lilleå Marked, hvilket viser jeres engagement i det lokale fællesskab.

Det er ikke bare om at blive set; det er om at være en del af noget større, om at give tilbage og om at styrke de fællesskaber, vi værdsætter. Så overvej at blive sponsor i dag, og lad os sammen gøre en reel forskel gennem Lilleå Marked.

Se mere om mulighederne for at blive sponsor her.

Vi har støttet mange forskellige formål gennem årene

Lokalsamfundets rygrad

For os hos Lions Club Hadsten er lokalsamfundet fundamentet for alt godt i byen. Vores støtte strækker sig fra de mindste lokale forretninger til de største fælles arrangementer, hvilket genspejles i vores donationer til Hadsten Handel. 

Det er et partnerskab, der blomstrer, og som skaber vækst og vitalitet i byens centrum, hvilket er afgørende for at fastholde et levende og attraktivt bymiljø.

Samtidig støtter vi også lokale sportsklubber, hvilket er mere end blot at fremme fysisk aktivitet; det handler om at tilbyde en platform, hvor borgere af alle aldre kan samles om fælles mål og styrke de bånd, der binder os sammen som et fællesskab.

Vores donationer er med til at sponsorere arrangementer og købe udstyr, så disse klubber kan fortsætte med at være et samlingssted for sundhed, kammeratskab og personlig udvikling.

Lions Club Hadsten har i dag doneret 63 julegaver til beboerne på plejecentrene Møllegården og Voldum
Lions Club Hadsten donerede 63 julegaver til beboerne på plejecentrene Møllegården og Voldum
Lions Club Hadsten donerer til spejderne
Lions Club Hadsten donerer til spejderne

Ungdommen i centrum

Fremtidens fundament

Gennem årene har Lions Club Hadsten bidraget til en række initiativer og projekter, som spejler vores dedikation til ungdommens udvikling og velvære. Donationerne har omfattet støtte til ungdomslejre, hvilket giver unge mulighed for at lære og vokse i nye miljøer, og uddannelsesinitiativer, der styrker deres færdigheder og forbereder dem til fremtidens udfordringer. 

Disse indsatsområder demonstrerer vores forpligtelse til at give de unge i Hadsten de bedste chancer for at udvikle sig til velfungerende voksne, klar til at bidrage positivt til vores samfund.

Hver donation, stor som lille, er et skridt i retning af at understøtte de unges rejse gennem livet og sørge for, at de vokser op med stærke sociale bånd, et solidt støttesystem og adgang til kvalitetsuddannelse. Ved at investere i ungdommen, bygger Lions Club Hadsten en bro til fremtiden, hvor et velfungerende samfund med ressourcestærke individer står i centrum.

Sundhed og velvære

Lions Club Hadsten har sat sundhed og velvære højt på dagsordenen, hvilket er tydeligt i vores mangeårige støtte til sundhedsrelaterede projekter og organisationer. Fra at yde støtte til Kræftens Bekæmpelse til at finansiere nødvendigt udstyr til lokale dialyseafdelinger, har vi forpligtet os til at gøre en konkret forskel i vores lokalsamfunds sundhed.

Vores donationer til plejecentre og tilskud til julegaver til plejehjemmenes beboere reflekterer vores engagement i at forbedre livskvaliteten for de mest sårbare i vores fællesskab. Disse bidrag er med til at sikre, at alle, uanset alder eller helbredstilstand, har adgang til den omsorg og støtte, de fortjener.

Investeringen i sundhedsfremmende tiltag strækker sig også til at inkludere hjælp til livsstilsændrende programmer og sundhedsuddannelse. Gennem disse initiativer oplyser vi om vigtigheden af en sund livsstil og giver redskaber til at håndtere og forebygge sygdomme.

Sundhed er mere end fravær af sygdom; det er vitalitet og trivsel i hverdagen. Det er vores håb, at gennem fortsat støtte vil vi se et Hadsten, hvor alle borgere trives og lever fuldt ud – og det vil vi arbejde for hver dag, hvert år.

Lions Club Hadsten støtter Kræftens Bekæmpelse
Lions Club Hadsten støtter Kræftens Bekæmpelse
Lions Klubberne i Favrskov inviterer til Irsk aften. Overskuddet går til humanitært arbejde.
Lions Klubberne i Favrskov inviterer til Irsk aften.
Overskuddet går til humanitært arbejde.

Kulturel berigelse

I Lions Club Hadsten tror vi på, at kulturen er hjertet, der får vores samfund til at slå. Vi støtter en bred vifte af kulturelle projekter, fordi vi ved, at kunst og kultur skaber møder mellem mennesker og åbner vores øjne for nye perspektiver. 

Vores støtte har hjulpet med at finansiere alt fra lokale kunstudstillinger og musikfestivaler til skoleteater, hvilket giver alle i Hadsten chancen for at opleve og deltage i det rige kulturliv.

Vi har en særlig interesse i at støtte kulturelle tiltag, der engagerer børn og unge. Ved at investere i kunstneriske og kulturelle uddannelsesprogrammer sikrer vi, at de unge får mulighed for at udforske deres kreative talenter og lære om verden gennem kunstens linse.

Lions Club Hadsten støtter initiativer, der gør kultur tilgængelig for alle. Vi mener, at et levende kulturliv bidrager til et stærkere fællesskab, hvor kreativitet og mangfoldighed blomstrer. 

Vores engagement i kultur er drevet af en enkel tro: At dele i kulturelle oplevelser beriger vores liv og styrker båndene mellem os.

Vi støtter lokalt og globalt

Hos Lions Club Hadsten går vores hjerte både til det lokale fællesskab og til mennesker rundt omkring i verden. Vi er stolte af at kunne sige, at vores støtte ikke kender grænser. Vores projekter og donationer afspejler en dyb forståelse for, at for at skabe en bedre verden, må vi starte både hjemme og ude.

Lokal styrke

I Hadsten og omegn har vores projekter gjort en mærkbar forskel. Fra at finansiere udstyr til lokale sportsklubber til at støtte ungdomsuddannelsesprogrammer, har vi altid haft som mål at styrke vores lokalsamfund. Vi tror på, at ved at styrke det lokale, bygger vi et stærkere fundament for vores børn og fremtidige generationer.

Globalt engagement

Vores globale indsats strækker sig fra at støtte solcelleprojekter i Kenya til at bidrage til kampagner mod mæslinger. Disse initiativer viser vores engagement i at tackle globale udfordringer, hvor vores hjælp kan gøre en forskel. Vi er særligt stolte af vores bidrag til international ungdomsuddannelse, hvilket understreger vores tro på uddannelse som nøglen til en bedre fremtid for alle.

Et fælles mål

Gennem vores arbejde ser vi hver dag, hvordan lokal og global støtte væver sig sammen i et større billede af fælles ansvarlighed og menneskelighed. Vores projekter nær og fjern er drevet af samme mål: at forbedre livskvaliteten for så mange som muligt.

I Lions Club Hadsten er vi forpligtede til at fortsætte dette arbejde, idet vi anerkender, at hver eneste indsats, stor som lille, bidrager til vores fælles fremtid. Vores engagement i både lokale og globale projekter er udtryk for vores vision om en verden, hvor samfund støtter hinanden – uanset geografisk afstand.