Introduktion

Lions Club Hadsten værner om dit privatliv og forpligter sig til at beskytte personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU’s Generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR) og dansk lovgivning. Denne opdaterede privatlivspolitik afspejler vores forpligtelse til ansvarlig og transparent databehandling.

Dataansvarlig

Lions Club Hadsten er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Kontaktinformationer er som følger:

Behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger med følgende formål:

  1. Administration af medlemskab, herunder kontingentopkrævning og udsendelse af nyhedsbreve.
  2. Koordinering og støtte til frivilliges arbejde samt udvikling af deres kompetencer.
  3. Samarbejde med sponsorer og håndtering af donationer og sponsorater.
  4. Overholdelse af lovgivning, eksempelvis indhentning af børneattester.

 

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig eller fra offentligt tilgængelige kilder. Oplysningerne omfatter, men er ikke begrænset til, navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, medlemsoplysninger og bankkontonummer.

Retsgrundlag for behandling

Behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af:

  • Foreningens legitime interesser.
  • Nødvendighed for at opfylde en aftale med dig.
  • Lovmæssige krav.
  • Dit samtykke, når det er relevant.

Dine rettigheder

Du har ret til indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, samt ret til dataportabilitet og indsigelse mod behandlingen. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvis behandlingen er baseret herpå.

Opbevaring og sletning

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for de formål, hvortil de er indsamlet, og sletter dem derefter.

Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring eller destruktion.

Ændringer i privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik kan ændres. Den seneste version er altid tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du blive informeret.

Kontakt og klager

Har du spørgsmål, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på klub.hadsten@lions.dk. Du har også ret til at indgive klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

Dato for seneste opdatering: April 2024