Om Lions

Lions Club blev grundlagt i USA i 1917 med en mission om at skabe en verden med mere omsorg og mindre selvoptagethed, hvor lokale klubber danner rygraden i organisationen. Medlemmer engagerer sig i både lokale og globale humanitære projekter, og siden sin ankomst til Danmark i 1950 har Lions vokset til ca 300 klubber med ca 5.000 medlemmer her og globalt til 1,4 millioner medlemmer i 45.000 klubber i over 200 lande. Klubberne nyder en stor selvstændighed inden for organisationens rammer og arbejder bredt med samfundsmæssige forhold, dog uden politiske eller religiøse tilknytninger. Dette engagement i samfundet understøttes af Lions Clubs position som medunderskriver af FN’s Charter, hvilket giver dem en stemme i FN’s forsamlinger og et løfte om at arbejde for menneskerettigheder og global fred.

Organisationens effektivitet blev anerkendt i 2007, da Financial Times kårede den som den mest effektive NGO, et bevis på dens indflydelse på global humanitær indsats. I Danmark bidrager Lions Club årligt med 30-40 millioner kroner til forskellige humanitære formål, styret af den enkelte klubs beslutninger og dækker både internationale, nationale, og lokale behov.

Den grundlæggende idé bag Lions Club er et frivilligt arbejde for at hjælpe mennesker i nød og understøtte samfundsprojekter, med et særligt fokus på synsbevarelse, hjælp til handicappede, støtte til unge, og katastrofehjælp. Lions Clubs International Foundation (LCIF) understøtter dette arbejde ved at tildele finansiering til store projekter, som overstiger lokale klubbers kapacitet, med mere end 1,2 milliarder dollars uddelt siden 1968.

Medlemskab i Lions er baseret på invitation og kræver et eksisterende medlem som sponsor, hvilket sikrer engagerede og moralsk stærke medlemmer, der mødes regelmæssigt for at planlægge og udføre deres projekter. Denne struktur giver medlemmer en unik mulighed for at gøre en forskel både lokalt og globalt, som en del af et stort netværk af ligesindede, der stræber efter at skabe en bedre verden.

Lokal Klub i Hadsten

Lions Club Hadsten spiller en central rolle i lokalsamfundet med et aktivt årshjul af begivenheder og aktiviteter, der støtter forskellige formål, både lokalt og globalt. Funktionsåret, der løber fra 1. juli til 30. juni, indledes med en ny bestyrelse og friske udvalgssammensætninger, sikrer dynamik og fornyelse i klubbens arbejde.

En af de mest markante begivenheder er Lilleå Marked i uge 34, en årlig tradition hvor hele klubben samles om en storstilet event, der planlægges et år i forvejen. December byder på juleaktiviteter over tre lørdage i gågaden, i et samarbejde med Hadsten Handel, hvor gløgg, vafler, og julehygge er i centrum, suppleret med tombola og underholdning for de mindste. I marts måned arrangeres en Irsk aften, og i april afholdes klubbens generalforsamling, hvilket viser klubbens engagement året rundt.

Klubbens lokale aktiviteter er ikke kun begrænset til fester og hygge. De arbejder også målrettet med at støtte udsatte familier og børn i Danmark, gennem donationer til organisationer der hjælper socialt udsatte, samt bidrager til uddannelse af skolelærere til bedre at kunne spotte og hjælpe børn i mistrivsel. Lions Club Hadstens bidrag til samfundet er et vidnesbyrd om deres omfattende arbejde, der rækker ud over de sjove og festlige aktiviteter, til også at omfatte alvorlige sociale initiativer.

Lions Club Hadsten illustrerer den balance, der findes i Lions Clubs arbejde overalt; en balance mellem at skabe glæde og fest i lokalsamfundet gennem arrangementer som Lilleå Marked og juleaktiviteter, og det dybere formål at hjælpe hvor nøden er størst. Denne dualitet i klubbens arbejde viser deres alsidighed og engagement i både at fejre samfundslivet og adressere dets udfordringer.

Lions Club Hadsten - Futte

Vi donerer til humanitære formål

Lions Club Hadsten har siden sin etablering i 1971 været en væsentlig bidragyder til det lokale samfund og humanitære formål, fejrer nu mere end et halvt århundrede af service og engagement. Medlemskabet i Lions Club har for mange været en livsændrende erfaring, som det var tilfældet for Søren Tousgaard, der fandt et stærkt fællesskab og muligheden for at gøre en forskel, da han blev en del af klubben i 1990. Denne følelse af at bidrage til samfundet, hvor der er brug for det, er dybt forankret i Lions Clubs mission.

Lilleåmarkedet er et af højdepunkterne i Lions Club Hadstens kalender, et årligt arrangement, der samler lokalsamfundet med aktiviteter såsom kræmmermarked, fællesspisning, og tivoli. Selvom corona-pandemien har udfordret traditionelle begivenheder, understreger klubbens langvarige engagement og tilpasningsevne betydningen af deres arbejde. Svend Erik “Krølle” Kristensen, med mere end to årtiers medlemskab og tidligere præsident for klubben, repræsenterer det dedikerede arbejde, der ligger i at organisere sådanne begivenheder, der fremmer fællesskab og velvillighed.

I over 50 år har Lions Club Hadsten ikke kun fokuseret på lokale initiativer men også bidraget til at afhjælpe nød globalt. Dette arbejde omfatter støtte til socialt udsatte familier og børn i Danmark, hvilket afspejler klubbens brede forståelse af nød og dens forpligtelse til at hjælpe, hvor behovet er størst. Dette arbejde er gjort muligt gennem lokale aktiviteter og arrangementer som Lilleåmarkedet og den irske aften, der ikke kun tjener til at samle midler, men også til at skabe opmærksomhed og støtte til forskellige årsager.

Gennem disse aktiviteter og deres kontinuerlige engagement, viser Lions Club Hadsten vigtigheden af fællesskab, velgørenhed og den positive indvirkning, som en gruppe dedikerede individer kan have på både lokale og globale udfordringer.